KONTROLÓR SZC

od 1.7.2016 do 22.11.2017

Na stanoviskách 24 a 30
sa ešte pracuje.

Stanoviská ku dianiu v Slovenskom Zväze Cyklistiky.

Správy z Kontrolných činností.

Zápisy zo zasadnutí Kontrolnej Komisie alebo Dní Kontrolóra.