STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

35_Reakcia na stanovisko SZC zo dňa 7.5.2019.

Stanovisko SZC je zavádzajúce. 

SZC sa snaží navodiť dojem, že sa jedná iba o odporúčanie a 
navyše spochybňuje oficiálne Rozhodnutie UCI Arbitrážnej Rady.

SZC toto Rozhodnutie nazýva "výkladom pravidiel a víta jeho odborný výklad", čo z môjho pohľadu je ZNEVAŽOVANIE tohoto Rozhodnutia, pretože UCI Arbitrážna Rada nie je orgánom na výklad pravidiel, ale orgán na rozhodovanie sporov. Viď pravidlá nielen UCI ale aj SZC.

Ešte raz zdôrazňujem, že sa nejedná o „výklad pravidiel“, ale o oficiálne rozhodnutie orgánu UCI, v ktorom:
-        postup SZC bol označený ako v rozpore s pravidlami;
-        SZC musí uhradiť náhrady konania;
-        SZC musí vydať licenciu Milanovi Dvorščíkovi;
-        je uvedené, že Rozhodnutie je konečné a nie je predmetom odvolania.