STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

34_Arbitrážna Rada UCI: "SZC konalo nezákonne."

UCI Arbitrážna Rada rozhodla, že Slovenský Zväz Cyklistiky (SZC)
konal v ROZPORE s  PRAVIDLAMI.

Vyplýva to z:

a najmä z bodov 27 až 35 Rozhodnutia UCI Arbitrážnej Rady, z ktorých konkrétne vyberám:

 • Niet sporu o tom, že Milan Dvorščík je spôsobilý pre vydanie licencie.
 • Proces vydávania licencií sa nemôže
  • zmeniť na disciplinárne konanie;
  • používať ako sankčný proces.
 • SZC bude znášať náklady konania.
 • Odmietnutie vydať licenciu Milanovi Dvorščíkovi je v rozpore s pravidlami a preto SZC je povinné vydať mu ju po oznámení Rozhodnutia.

Rozhodnutie vo veci odmietnutia vydania licencie Milanovi Dvorščíkovi, viď Stanovisko 

je konečné a nie je predmetom odvolania.


Doteraz mi týmto nezmyselným krokom zo strany SZC, bolo znemožnené:

 • zúčastniť sa Konferencie SZC - najvyššieho orgánu SZC.
 • zúčastniť sa Seminára rozhodcov SZC - najvyššieho orgánu rozhodcov SZC;
 • A tým, že mi nebola vystavená licencia, UCI mi zrušila všetky delegácie na rok 2019, doteraz to bolo 7 pretekov, z toho 3x preteky WorldTour, čiže pretekov najvyššieho svetového významu, konkrétne:
 1. Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio
 2. Presidential Cycling Tour of Turkey
 3. Eschborn-Frankfurt.

Toto Rozhodnutie UCI Arbitrážnej Rady vnímam ako potvrdenie mojich tvrdení, že Prezident SZC zneužíva svoju funkciu a preto po porade s právnikom zvážim ďalšie právne kroky voči štatutárom SZC a členom Výkonného výboru SZC.

Milan Dvorščík