STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

33_Žiadosť o vydanie licencie UCI na rok 2019

Žiadam UCI o vydanie UCI licencie na rok 2019, pretože v súlade s článkom 1.1.014 pravidiel UCI, licencia Slovenským Zväzom Cyklistiky (ďalej len "SZC") mi nebola vydaná do 30 dní od podania žiadosti.

SZC mi zaslal stanovisko, podpísané prezidentom SZC, prečo mi nebola vydaná licencia.
Je v ňom uvedené, že SZC má podozrenie, že v rokoch 2016 a 2017 som sa mohol zúčastniť pretekov v zahraničí bez súhlasu SZC. Keďže tento počin môže byť závažným porušením pravidiel UCI,  licencia mi bude vydaná až po odstránení všetkých podozrení.

Konkrétne sa jedná o nasledovné preteky:

-              Czech Cycling Tour 2016

-              Preteky V4 v Maďarsku 2017

-              Preteky v cyklokrose triedy C1 a C2 v Českej republike

Ďalej Prezident SZC prostredníctvom svojej sekretárky p. Diabelkovej tvrdí, že zo strany SZC iba 2 osoby, t.j. štatutári SZC, majú právo udeliť takýto súhlas, a to p. Privara - Prezident SZC alebo p. Jakubová - generálny sekretár SZC.     


Pred vyjadrením môjho názoru na tento prípad, dovoľte mi napísať svoj pohľad na situáciu v slovenskej cyklistike, pretože tento prípad má oveľa širší kontext.

Na základe osobných skúseností, bol som konfrontovaný s mnohými osobnými útokmi, nadávkami a fyzickými hrozbami, ako aj s mnohými porušeniami pravidiel SZC alebo Zákona o športe Slovenskej republiky. Ja, ako Kontrolór SZC v období od 1. júla 2016 do 22. novembra 2017 pokladám situáciu v slovenskej cyklistike už dlhšiu dobu ako neúnosnú. V slovenskej cyklistike sú natrvalo narušené medziľudské vzťahy a manažment SZC opakovane používa neférové praktiky a konšpirácie. Ako dôkaz tohto tvrdenia slúži celá rada zdokumentovaných konkrétnych prípadov, napr.:

 1. Prezident SZC opakovane odmietol vydať doklady ku kontrole a neposkytol súčinnosť pri kontrole, ktorú Kontrolná komisia SZC písomne žiadala, konkrétne 4x.

  * Opakované odmietanie vydania dokladov ku kontrole
  -

 2. Nezákonná odmena pre Reprezentačného trénera žien, predovšetkým zatajovanie informácií a úmyselné prieťahy v konaní prezidentom SZC, priestupok potvrdilo aj Ministerstvo školstva SR.

  * Nezákonná odmena pre Reprezentačného  trénera žien
  * Chronológia
  -

 3. Cenzúra na informácie z diania SZC.

  * Totalita a cenzúra v SZC
  -

 4. Neoprávnené Disciplinárne konanie proti Arbitrážnej rade SZC, podal Výkonný výbor SZC.

  * Arbitrážna rada Vyúčtovanie rokovania – Prešov
  -

 5. Neoprávnené Disciplinárne konanie proti Rastislavovi Zollerovi, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečoval logistiku na MS 2017 pre Českú reprezentáciu. Obvinený z napomáhania súperom a zlého obrazu cyklistiky.

  * Zoller - Disciplinárna komisia
  -

 6. Neoprávnené Disciplinárne konanie proti mojej osobe, spracovanie pravidiel SZC.

  * "Perla manipulácie" - Pravidlá SZC
  -

 7. Ladislav Velits, otec Petra Velitsa (4x Majster sveta) a Martina Velitsa bol obinený členom VV SZC z používania mafiánskych praktík.
 8. Neoprávnená zámena pretekárov prezidentom SZC, ktorá bola potvrdená reprezentačným trénerom, na štart Majstrovstiev sveta v dráhovej cyklistike 2018 dva dni pred štartom pretekov.

  * Slovenka išla na MS zbytočne
  -

 9. Opakované odmietnutie nominácie „pre SZC nevhodného“ pretekára /Janka Keseg Števková/ na významné súťaže, napr. Majstrovstvá sveta, hoci splnil všetky vopred určené nominačné kritériá.
 10. Podozrenie z falšovania Stanov SZC, minimálne veľmi neštandardná zmena
 11. Útoky, vyhrážky a fyzické hrozby voči Kontrolórovi SZC – t.j. mojej osobe- pri riešení konkrétnych prípadov

  * Útoky a vyhrážky voči Kontrolórovi SZC
  -

 12. Predsedajúci Konferencie SZC 2018 mi odmietol dať slovo na verejné vystúpenie, aby som sa mohol obhájiť celodenným útokom na moju osobu počas Konferencie SZC 2018, predovšetkým zo strany Prezidenta SZC.
 13. A mnoho iných ...

Hanlivé vyjadrenia prezidenta SZC v médiách (TV, noviny, a iné) na adresu UCI alebo organizátorov pretekov:

 1. Obvinil UCI rozhodcov v médiách (národné a súkromné TV, noviny, a iné), že sa správajú ako polobohovia / v súvislosti s vylúčením Petra Sagana na Tour de France 2017,
 2. Cielene poškodil verejnú mienku a dobrú povesť mojej osoby, lebo som odmietol kritizovať rozhodnutie rozhodcov UCI na TdF 2017, čo on verejne robil.
 3. Populistické vyjadrenia skresľujúce skutočnosti, najmä voči organizátorom pretekov alebo UCI, napr.:
 • „Francúzi si myslia, že sú stred sveta a Tour de France, to je len Francúzsko. Asi sa nevedia vyrovnať s tým, že príroda alebo Boh niekomu nadelil taký talent, ako má Peter Sagan.“
 • Organizátori Tour de France brali fanúšikom vlajky
 1. UCI úmyselne vybrala trať MS 2018 v Innsbrucku, aby Peter Sagan po 4. krát nemohol vyhrať titul majstra sveta

V prípade vášho záujmu o bližšie informácie a dôkazy, neváhajte ma kontaktovať.

Na základe vyššie uvedeného mnoho bývalých ÚSPEŠNÝCH cyklistov a funkcionárov 
zo štruktúr SZC znechutene odchádza (napr. Jozef Žabka z postu predsedu odvetvia dráhovej cyklistiky), alebo vykonáva iba to najnutnejšie, čo sa ich práce alebo funkcie v SZC týka.

* Odchod úspešných osobností zo štruktúr SZC

Môj pohľad na situáciu v slovenskej cyklistike podporujú aj významné osobnosti slovenskej cyklistiky:

 • Peter Doležal, BORA Holding GmbH, Area Sales Management Slovakia, Czech;
 • Marian Fiamová, členka Arbitrážnej rady SZC;
 • Milan Jurčo,člen Kontrolnej komisie SZC, bývalý reprezentant SR a profesionál, 3. miesto časovka Tour de France 1988, medaile z MS v časovke družstiev;
 • Janka Keseg-Števková, reprezentantka SR;
 • Tomáš Legnavský, tréner cyklistiky;
 • Ladislav Velits, bývalý reprezentant SR, otec Petra a Martina Velitsa;
 • Martin Velits, bývalýpretekár WorldTím-u Quick-Step Floors
 • Peter Velits, 4x Majster sveta
 • Rastislav Zoller, Santini SMS Slovensko, spolupracovník UCI tímov, 
 • Jozef Žabka, bývalý reprezentant SR v dráhovej cyklistike,
 • A mnohí ďalší.

Ak máte záujem o ich stanoviská, môžete ich kontaktovať na vyššie uvedených kontaktoch.


Moje vyjadrenia k vyššie uvedenému stanovisku SZC:

 1. Čo som chcel vyjadriť, už som napísal v e-mailoch sekretárke SZC pani Diabelkovej a 
  nemám k prípadu ďalšie žiadne poznámky alebo pripomienky.
 2. Môj názor konkrétne ku prípadu:
 • UCI rozhodca nepotrebuje súhlas SZC pre preteky, na ktoré je delegovaný UCI
  Týka sa  cyklokrosových pretekov triedy C1 a C2 v Českej republike
 • Pre preteky Czech Cycling Tour 2016 a Preteky V4 v Maďarsku 2017 som súhlas SZC mal.
 • SZC sa nerovná "štatutári SZC", t.j. súhlas mohol byť udelený aj iným orgánom SZC.
 • SZC nemalo a doteraz nemá pravidlo alebo smernicu, kde sa uvádza, ako požiadať o takýto súhlas, či má byť v papierovej forme napísaný a podpísaný, alebo dostatočný súhlas je aj e-mailom alebo ústnou dohodou.
 • Neexistuje žiadne pravidlo, žiadny článok, ako dlho by mal byť tento súhlas archivovaný, a preto žiadať odo mňa súhlas zo sezóny 2016 alebo 2017 je v rozpore
  s pravidlami SZC a UCI a je mimo kompetencie SZC.
 • V súlade s článkom 12.2.030 pravidiel UCI z roku 2016, Federácia začne konanie do dvoch týždňov od zistenia skutočností, z čoho vyplýva, že lehota na začatie konania už dávno uplynula.
 • Tento prípad považujem za jeden z ďalších neférových útokov na moju osobu zo strany Prezidenta SZC. Vychádzam aj z toho, že obdobne ako ja, aj iní národní rozhodcovia SZC sa zúčastňovali pretekov v Českej republiky, ale o ich súhlas alebo vypočúvanie prezident SZC nejaví záujem.
 • Preto považujem celý prípad za bezpredmetný.

Na základe mojich hore uvedených stanovísk pokladám celý prípad iba za odplatu resp. pomstu zo strany Prezidenta SZC. A to kvôli tomu, že som poukázal na jeho nekalé praktiky a hrubé porušovanie pravidiel SZC a UCI ako aj Zákona o športe Slovenskej republiky.  

Keďže SZC nemal  vypracovaný dokumentačné postupy alebo pravidlá, nikde nebolo uvedené akým spôsobom a formou sa mal súhlas získať, ako dlho ho archivovať a hlavne, prípad je založený iba na podozreniach a už dávno uplynula doba na odvolanie sa, ak niektorá zo strán s postupom nesúhlasila, UCI žiadam:              

 • Odsúdiť takéto konanie SZC;
 • Urobiť nápravu, ak je to zo strany UCI možné;
 • Vystaviť mi licenciu UCI pre rok 2019.

Ďakujem.

S pozdravom,

Milan Dvorščík