STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

32_Konferencia SZC 2018 a voľby Prezidenta SZC

Najskôr chcem pogratulovať k opätovnému zvoleniu do funkcie Prezidenta SZC:

 • Petrovi Privarovi,

ďalej gratulujem ostatným zvoleným funkcionárom SZC:

 • novému Kontrolórovi SZC Ladislavovi Dobrovolnému a
 •  novým členom
  • Kontrolnej Komisie,
  • Disciplinárnej Komisie a
  • Arbitrážnej rady.

Delegáti Konferencie SZC 2018 ich voľbu jednoznačne schválili.
Beriem to tak, že delegáti potvrdili spokojnosť so súčasným stavom v slovenskej cyklistike a
nepochopili moje predstavy, čo sa naopak Petrovi Privarovi podarilo.

Neskrývam sklamanie, pretože som očakával iný výsledok konferencie.

Aj keď sa to môže zdať nelogické...., som spokojný.
Pretože mám úplne jasno, čo sa  mňa a slovenskej cyklistiky týka.

Viac krát som vyjadril môj nesúhlas s tým, čo sa v SZC deje, ako sa v ňom pracuje a ako je riadený.
Neviem si predstaviť moju ďalšiu spoluprácu v štruktúrach SZC a preto zo slovenskej cyklistiky

ODCHÁDZAM.

-----------------------

Poďakovanie

Na záver chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi veria a podporujú ma.
Verím, že budúcnosť ukáže, že som konal správne.

Špeciálne chcem poďakovať Mariane Fiamovej

malé žieňa postavou, veľká postava výkonom.

Ďakujem jej predovšetkým za:

 • podporu
 • odvahu
 • moju obhajobu na Konferencii SZC 2018.