STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

22 - Dobrovolný vs. Povinný? Príspevok 15% klubom SZC.

Vážené kluby SZC!

je možné, že príspevok, ktorý ste zo SZC v roku 2017 dostali na základe

Smernice k prideleniu príspevku k uznanému športu
na účel športu mládeže do 23 rokov
 
(ďalej „Smernica 15%“)

platil iba v roku 2017

a v roku 2018 a nasledujúcich, toto 15% pridelenie finančného príspevku bude podľa vyjadrení vedenia SZC pravdepodobne

ZRUŠENÉ!

K tomuto názoru som došiel, pretože väčšina mojich pripomienok (ešte vo funkcii Kontrolóra SZC) bolo vedením SZC zamietnutých, viď

Žiadal som najmä, aby Smernica 15% bola upravená spôsobom, že bude platná viac rokov.
Konkrétne som požadoval upraviť:

  • Čl. I. Podmienky splnenia dotácie

Bod 1 odsek
a) – vymazať „(rok 1995 a mladší)“
b) – vymazať „za rok 2016“ a nahradiť „v roku, ktorý predchádza roku pridelenia dotácie
c) – vymazať „pre rok 2017“ – zameniť za „vystavenú do 15.6. v príslušnom roku resp. v roku pridelenia dotácie

Ďalej som žiadal v

  • Čl. II. Upraviť nárok na príspevok

- Proporcionálne rozdeliť príspevok podľa počtu dní v príslušnom klube
- V prípade prestupu po 15.6., povinnosť bývalého klubu vyplatiť alikvótnu časť novému klubu

Je to Zákon, úmysel, alebo iba náhoda, že takúto dotáciu ste dostali pred voľbami Prezidenta SZC?
Peniaze ste nedostali preto, lebo vám ich vybavil prezident SZC, ale preto, lebo mu to prikazoval

§ 69 ods. (5) písmeno a) Zákon o športe,

čiže keby bol Prezidentom SZC aj „Jožko Mrkvička“, peniaze by ste MUSELI dostať.

Záver:
Osobne si myslím, že Zákon o športe sa v tejto časti ani v roku 2018 nezmení a 15% z rozpočtu sa BUDE MUSIEŤ rozdeliť medzi pretekárov do 23 rokov aj v roku 2018.

Na tomto prípade ma najviac zaráža fakt, že vedenie SZC sa "chváli cudzím perím". Ak by im to Zákon o športe neprikazoval, vôbec by o poskytovaní finančného príspevku klubom neuvažovali.
Veď o tom svedčí odpoveď Sekretariátu SZC na moje pripomienky ku Smernici 15%.

Dokumenty na stiahnutie:

  1. Smernica 15%
  2. Pripomienky kontrolóra SZC ku Smernici 15%
  3. Odpoveď SZC ku pripomienkam Kontrolóra SZC